Závod se psy Panda Plus-CC,SC1,BKJ+speciálka BKJ malí psi a speciálka pro běžce veterány 50+

6. 10. 2024

2.ročník úspěšného závodu pro všechny psy se speciálkou pro běžce veterány.

Místo: Říčany, Praha východ

Kategorie:

CC Veteránky se psy věk 50 let a více

CC Veteráni se psy věk 50 a více

CC Ženy se psy do 19.9 kg

CC Ženy se psy nad 20 kg

CC Muži se psy do 19.9 kg

CC Muži se psy nad 20 kg

SC1 se psy do 14,9 kg

SC1 se psy nad 15 kg

BKJ se psy nad 20 kg

BKJ speciál pro malé psy do 20 kg – bude otevřeno při přihlášení minimálně 5 startujících

Závod bude měřen čipovou profesionální časomírou, starty intervalové po 15 s.

SC1 a BKJ po 30s.

a doplňková trať Fredíkova cesta-pro handicapované pejsky,staré pejsky

Startovné: 450 Kč, 550 při platbě na místě

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDE:

https://www.runid.cz/reg/merimezavody-27/?fbclid=IwAR1Bb4C49NZAxOu8mhJEbrmKQDyTzm5ejvSvFbZC2ww8uOVSHiSawG6BbG4

Pravidla závodu:

 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců.
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem/sedákem psovoda pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry, může být namátkově kontrolována.
 • Na registraci se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Závodu se může zúčastnit běžec s jedním psem.
 • Každý pes může běžet pouze jeden závod
 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany. Pejskům s problémem s agresí bude pro zachování bezpečnosti povolen start s košíkem.
 • Na trati je nutné se chovat opatrně a to především u vzájemného předbíhání závodníků, předejít možným konfliktům mezi psy. Při předbíhání doporučujeme informovat předbíhaného, z které strany běžíme (“zleva”, “zprava”) aby měl případně možnost sebe i svého psa na míjení připravit.
 • Nedojde li k upozornění předbíhaného, a předbíhaný pes projeví agresi, nemusí následně být protest uznán.
 • Platí pravidlo rychlejší má přednost a na vyzvání je pomalejší závodník povinen uvolnit cestu rychlejšímu a umožnit tak předběhnutí.
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.
 • Běžecké boty s hřeby jsou v závodě přísně zakázány. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.  
 • Závodníci musí v prostorách startu a cíle a bezprostředním okolím uklízet po svých psech exkrementy. Nedodržení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci ze závodu.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Startovní číslo viditelně připnuté na hrudníku.
 • Na registraci doražte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu si vás seřadí pomocníci na startu.
 • Závodníci musí respektovat příslušná nařízení a pravidla, zejména upozorňujeme na nutnost mít psy po celou dobu na vodítku.
 • Každý závodník odpovídá za dostatečnou kondici svého psa pro zdolání náročnosti závodu a připravenost psa na dané podmínky.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.
 • Všichni účastníci se řídí zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.

Podání protestu

 • Bude možné v čase stanoveném pořadatelem (po doběhu všech účastníků a před vyhlášením). Po tomto stanoveném čase se již výsledek protestu neodrazí ve výsledcích (avšak stále může dojít alespoň k poučení o znění pravidel či správném chování na trase). Pro podání protestu bude nutné vyplnění formuláře a zaplacení poplatku 100 Kč. Poplatek bude vrácen závodníkovi v případě uznání protestu. Ve formuláři bude nutné identifikovat osobu jménem nebo startovním číslem. Při řešení problému bude nutná přítomnost obou stran. Obě strany budou pořadatelem 3x mikrofonem vyzvány k dostavení k vyřešení problému. Nepřítomnost jedné strany bude brána jako souhlas. Každý protest posoudí 3 členná komise složená z pořadatelů.
 • PRO UZNÁNÍ A ŘÁDNÉ PŘEZKOUMÁNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL JE TŘEBA – nezávislého očitého svědka, videozáznam nebo přiznání k prohřešku.
 • PENALIZACE: bude stanovena pořadatelem dle závažnosti prohřešku.

Startovné:

 • V případě jakéhokoli důvodu ze strany závodníka, kdy se nebude moci závodu zúčastnit, má právo na převod svého startovného na jinou osobu ZDARMA a to max. do 2 dnů před zahájením startu tohoto závodu. Zaplacené startovné není možné vrátit.