Šembera 2016 – časopis Svět psů

Dne 5.11.2016 proběhla první námi organizovaná akce. Akce se zúčastnilo 66 závodníků s více jak osmdesáti psími kamarády. Napsala jsem krátký článek o akci, který nám zveřejnil časopis Svět psů v čísle 12/2016. Děkuji pomocníkům a časopisu za zveřejnění naší snahy o krásný dogtrekk přívětivý pro pejsky a zajímavý pro páníčky. Šárka

ss1-001